OM OSS

Vår verksamhet präglas av snabb service och snabba leveranser utan att vi behöver tumma på kvalitén. Tack vare kunniga medarbetare kan vi vara "steget före"

Görgen Widhja driver företaget sedan 2005. Har tidigare jobbat med liknande verksamhet sedan 1967

Hans-Owe Gustafsson är den erfarne verktygssliparen som varit anställd som detta i hela sitt verksamma yrkesliv. 

 

Ingemar Dahlman tillhör den nya generationen verktygsslipare, som även deltar i den mekaniska verksamheten.

Lukasz Spas som är den mångsidige mekanikern som klarar det mesta vad gäller mekanik.

Solgerd Eriksson jobbar med bokföring och löner.

Adress

Fridene, Mobacken 

SE-544 93 HJO Sverige

Widhjas Produkter

 

Fax

+46 502 312 50

Telefon

0502-312 50

0709-14 60 05

Org nr.

500110-3257